Structuurvisie Peja, Kosovo

In een DHV-team, waarvan ik projectteam lid was, hebben we een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de gemeente en de stad Peja in Kosovo opgesteld. Peja heeft ca. 150.000 inwoners. In de visie staan toekomstige ontwikkelingen voor wonen, werken, infrastructuur, landbouw, water, etc. Eén en ander werd mede vormgegeven en aangeleverd met een uitgebreid GIS systeem. De ruimtelijke visie voor Peja was de eerste die is opgeleverd in Kosovo na de oorlog met Servië.

Naast de inhoudelijke opgave lag er een grote rol voor ons op het vlak van organisatie, implementatie en professionalisering van het departement stadsontwikkeling en haar medewerkers. Alle betrokken partijen en belanghebbenden zijn in een open proces benaderd. In Kosovo was men dat niet gewend.

We namen de mensen daarom langzaam mee in deze vernieuwende werkwijze die op den duur belangenverstrengeling en corruptie moest verminderen. De plannen, die we samen met de gemeente maakten, vormen een juridische basis aan de hand waarvan ontwikkelingen kunnen worden geweigerd of toegestaan. Ze moeten een einde maken aan illegale (bouw)activiteiten en de stad klaar maken voor toekomstige uitbreidingen en economische ontwikkeling. We gaven ook advies over de implementatie van de plannen en de acties die hierbijmoeten worden ondernomen.

Als lid van het projectteam ben ik bij het hele project betrokken geweest waarbij ik specifieke aandacht (d.m.v. presentatie) heb gegeven aan de lagenbenadering en het “scenariodenken” en aan het opstellen van enkele ontwikkelingsscenario’s.