Project

Park van de toekomst | Vitale Vakantie Parken

Voor het team Park van de toekomst was ik in 2022 projectleider voor het thema duurzaamheid. We focusten ons daarbij in eerste instantie op circulariteit, klimaatadaptatie, energietransitie en biodiversiteit. Daarbij hebben we ook oog voor bijvoorbeeld gezondheid, inclusiviteit en de mogelijkheid van een voedselbos.

Het spel ‘Circulariteit’, ontwikkeld door Boot, geeft handreikingen uit de praktijk om met elkaar in gesprek te gaan over het thema en zo tot concrete ideeën te komen.

Een van de succesvolle activiteiten was de organisatie van ‘de week van de toekomst’. Tijdens de week boden we vakantieparkondernemers, kennisinstellingen en beleidsmedewerkers de mogelijkheden om kennis te maken nieuwe duurzame ontwikkelingen en initiatieven op en voor vakantieparken.