Projecten

Plein13 ontwikkelt door

Beleid wordt vaak gemaakt in projecten. Ruimtelijke projecten in Nederland komen niet tot stand zonder procesvaardigheden. En een zorgvuldig proces vraagt betrokkenheid en de integratie van meerdere invalshoeken. Het draagt daarmee niet alleen bij aan een beter begrip en landing bij diegenen die het raakt, het is meteen de input voor nieuw beleid. Dat maken projecten en processen zo interessant. En precies is het daarom dat daar mijn professionele passie ligt.

 

Stedenbouwkundige visie Westerwal, Oudewater

Westerwal, eindelijk ... Tientallen jaren van ideeën ontwikkelen, plannen maken…

Lees meer

Gespreksleiding toekomstvisie

In gesprek met de samenleving Gemeente Utrechtse Heuvelrug is ten…

Lees meer

Regionale gebiedsontwikkeling Grebbedijk

Voorkeursalternatief bestuurlijk vastgesteld Het voorkeursalternatief voor de regionale gebiedsontwikkeling Grebbedijk…

Lees meer

Gespreksleiding Vijfheerenlanden

          Gespreksleider, digitaal en live Voor…

Lees meer

Emmaplein, Bilthoven

Emmaplein, Bilthoven De gemeente Bilthoven wil samen met de onder…

Lees meer

Ruimte voor de Rivier Veessen Wapenveld

Omgevingsmanager Ruimte voor de Rivier (2010-2012) Een omvangrijk ruimte voor…

Lees meer

Ruimtelijke Structuurvisie Woerden

Ruimtelijke Structuurvisie Woerden De gemeente Woerden spant zich om de…

Lees meer

Toekomst Wagenstraat e.o., Woerden

Verkenning en strategie De Wagenstraat e.o. is de laatste ontbrekende…

Lees meer

Gebiedsatelier Vallei en Veluwe

Impuls gebiedsgericht werken Voor waterschap Vallei en Veluwe wordt een…

Lees meer

Houtribdijk: innovatieve waterveiligheid

Als projectmanager a.i. was ik verantwoordelijk voor de planuitwerkingsfase van…

Lees meer

Toekomstvisie werelderfgoed Schokland

Schokland: Tijdloos Mysterie Met Land-id en samen met betrokkenen in…

Lees meer