Projecten

Plein13 ontwikkelt door

Beleid wordt vaak gemaakt in projecten. Ruimtelijke projecten in Nederland komen niet tot stand zonder procesvaardigheden. En een zorgvuldig proces vraagt betrokkenheid en de integratie van meerdere invalshoeken. Het draagt daarmee niet alleen bij aan een beter begrip en landing bij diegenen die het raakt, het is meteen de input voor nieuw beleid. Dat maken projecten en processen zo interessant. En precies is het daarom dat daar mijn professionele passie ligt.