Project Start Up IPM-team Rijn & IJssel

Voor het IPM-team van Rijn en IJssel dat zich gaat bezig houden met de dijkversterking en gebiedsopgave van wat het traject 35-1 wordt genoemd heb ik de project start up voor hen gefaciliteerd. We gingen in op de teamontwikkeling, de afzonderlijke rollen daarbij, welke verwachtingen de teamleden daarbij hebben en hoe ze elkaar kunnen helpen als het spannend wordt.

Na afloop van de PSU-sessies was er tijd voor ontspanning.