Houtribdijk: innovatieve waterveiligheid

Als projectmanager a.i. was ik verantwoordelijk voor de planuitwerkingsfase van het project versterking Houtrbijdijk. Vanuit de keuze om de versterking deels ‘zandig’ en deels ‘stenig’ uit te voeren hebben we in deze fase de synergie met regionale en Rijkspartners vorm gegeven. Het resultaat is de ontwikkeling van Trintelzand en een surfstrand nabij Lelystad. De totale investeringssom van het project bedraagt zo’n €160 miljoen.

De gekozen planuitwerking voldoet aan zowel de vigerende als nieuwe normering die voortvloeit uit de nieuwe Waterwet.

Het project is 22 juni 2020 officieel opgeleverd.