Regionale gebiedsontwikkeling Grebbedijk

Voorkeursalternatief bestuurlijk vastgesteld

Het voorkeursalternatief voor de regionale gebiedsontwikkeling Grebbedijk is bestuurlijk vastgesteld. Als proces- en projectmanager was ik, samen met het IPM-team, verantwoordelijk voor het gehele proces van omgevingsmanagement, techniek, innovaties en bestuurlijke besluitvorming.

Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en provincie Utrecht hebben samengewerkt aan dit voorkeursalternatief dat vanuit het perspectief van een regionale gebiedsontwikkeling de waterveiligheidsopgave wil bewerkstelligen. Natuur, recreatie, cultuurhistorie en mobiliteit zijn integraal onderdeel van het plan.

Names waterschap Vallei en Veluwe was ik procesmanager.

Zie hier de film over het voorkeursalternatief.

Meer informatie is te vinden via grebbedijk.com.