Plein13, sinds 2007

Plein13, sinds 2007

Plein13, sinds 1 april 2007. Na meer dan acht jaar bij DHV en bijna vijf jaar bij de gemeente Utrecht vond ik het tijd om een eigen koers uit te zetten.

Sinds de start van het bureau is er veel veranderd in de wereld van gebiedsontwikkeling. Het vak kreeg nieuwe dimensies. Grootschalig en top down maakten plaats gemaakt voor kleinschalig en bottom up. Het Rijk trok zich terug en sinds kort wil ze weer sturen, met een coördinerende rol voor de provincie.

Het vak verbreedt zich. Inhoudelijk met naast de klassieke ruimtelijke vraagstukken nu ook de vele transities vanwege de klimaatverandering. En procesmatig met nieuwe governmentvragen en omgevingparticipatie.

In deze veranderende context heb en kan ik mooie, uitdagende en soms moeilijke processen en projecten, gespreksleidingen en managementfuncties uitoefenen. Graag bedank ik mijn opdrachtgevers voor de samenwerking die we hebben gehad en hopelijk in de toekomst zullen hebben.

Op deze site vindt u meer over de projecten die ik doe, hoe ik werk, waar ik inspiratie uit haal en, dus, over mezelf.

Vanuit Plein13 zet ik me in om bij te dragen aan het “een duurzame inrichting van Nederland”. Dat doe ik door te werken aan projecten die de gebiedsontwikkelingen van ons land mede bepalen, door bijdragen te leveren aan de kennis- en ervaringsontwikkeling in het vakgebied én door mensen die in het vak werkzaam zijn te begeleiden en te coachen.

De rode draad in mijn werk is de afwisseling tussen van project- en procesmanagement en (interim-)management. Ook treed ik op als facilitator van groepsbijeenkomsten en gesprekleider van discussiebijeenkomsten, begeleid project start ups en ben ik professioneel coach.

 

 

Neem contact op met Ronald