Park van de Toekomst

Er moet iets gebeuren
Het gaat niet goed met de Veluwe. De natuur staat onder grote druk door verdroging, versnippering en intensief gebruik. Willen we dit unieke natuurgebied behouden voor de generaties na ons, dan moeten we hard aan het werk. Alleen waar begin je en hoe wordt realisatie haalbaar? Hoe ziet het vakantiepark van de toekomst eruit? Welke investeringen moet je doen?

Dromen worden alleen werkelijkheid als je in actie komt. Stap voor stap, vanuit nuchterheid en met lef. Je moet er simpelweg aan beginnen, durven en nieuwe dingen testen. Dat doen wij binnen het Park van de Toekomst.

Het Park van de Toekomst is onze ambitie. Wij willen het meest biodiverse, circulaire, klimaatadaptieve park realiseren dat denkbaar is. Een park dat we samen met ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen gaan opzetten. Bedoeld als plek waar je constant nieuwe inspiratie op kunt doen voor je eigen praktijk. Waar je nieuwe vormen van recreatie, wonen en werken kunt ontwikkelen en uitproberen. Zodat duurzaamheid haalbare kaart wordt. En de Veluwe daadwerkelijk de meest duurzame en gastvrije regio van Europa wordt.