Vitale Vakantie Parken

In het team Vitale Vakantieparken ben ik sinds 2023 actief met gebiedsgerichte benadering voor het thema. In 2022 was ik voor het Park van de toekomst vooral actief met het thema duurzaamheid, met de focus op circulariteit, klimaatadaptatie, energietransitie en biodiversiteit. Deze aandacht zet ik voort in het gebiedsproces GEUS en in projecten als “Vakantielandschappen van de toekomst” (samen met het Gelders Genootschap) en de nog op te starten pilot “Geen druppel het park af” (met partners als DGBC, Vitens, provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe).

Het in 2022 ontwikkelde spel ‘Circulariteit’, ontwikkeld door Boot, is nog steeds zeer leerzaam om te spelen. Het geeft handreikingen uit de praktijk om met elkaar in gesprek te gaan over het thema en zo tot concrete ideeën te komen.