Ruimte voor de Rivier Veessen Wapenveld

Omgevingsmanager Ruimte voor de Rivier (2010-2012)

Een omvangrijk ruimte voor de rivier-project – zo zou de komst van de hoogwatergeul bij de IJssel tussen Veessen en Wapenveld het beste kunnen worden omschreven. De nevengeul is bijna acht kilometer lang en gemiddeld 600 meter breed, aan weerszijden afgebakend met nieuwe dijken. Eens in een mensenleven wordt de geul naar verwachting gebruikt. Het meestromen levert een waterstandsdaling van 71 cm op ter hoogte van Veessen. Naast de komst van de geul vond er ook een aantal gebiedsontwikkelingen plaats in het gebied.

Voor een beeld van de situatie, bekijk hier de animatie:

Het leidt geen twijfel dat de komst van de geul en de dijken een grote impact zou hebben op de beleving van de bewoners en agrariƫrs. Hun uitzicht werd minder, de landbouwgronden werden doorsneden, de veiligheidssituatie veranderde. De verandering riep, begrijpelijkerwijs, de nodige weerstand op. In mijn rol als omgevingsmanager zag ik het als mijn taak om met die weerstand om te gaan. Richting het projectteam betekende dat het continu aandacht vragen om niet alleen aan de techniek en de opgave te denken, maar ook trachten te redeneren vanuit het gezichtspunt van de bewoners. Met de bewoners benutte ik waar mogelijk de ruimte om hun stem en inzichten te benutten in het project, met name bij het thema veiligheid en bereikbaarheid.

Daarnaast was ik betrokken bij de communicatie en de gebiedsontwikkeling.