Luister! De kracht van klein titel

Ergens halverwege het vorige decennium zou het Oliemolenkwartier de creatieve hotspot van Amersfoort moeten worden. De ambities waren hoog, energie was er voldoende en het enthousiasme was volop aanwezig. Er waren ook tegengeluiden, tenminste één betrokkene vroeg zich hardop af of er naast positieve gedachten niet ook een business case opgezet moest worden om niet alleen tot een kleine maar ook een ‘echte’ ontwikkeling te komen, de vrijblijvendheid voorbij te gaan. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan het unieke karakter van de locatie. Deze gedachte werd weggehoond en betekende het einde van mijn betrokkenheid….

luister hier op Spotify
luister hier op YouTube

Zelfstandig Nieuwsblad