Gebiedsatelier Vallei en Veluwe

Impuls gebiedsgericht werken
Voor waterschap Vallei en Veluwe wordt een gebiedsgerichte aanpak van haar kerntaken steeds belangrijker. Samen met partners doelen en ambities formuleren om tot maatschappelijke meerwaarde te komen. Dat vraagt een andere cultuur en vooral een ander startpunt bij projecten en processen. Omgaan met onzekerheid hoort daar bij, net als durven te leren of een keer het initiatief nemen terwijl het waterschap niet per se de primaire probleemeigenaar is.

In mijn rol als kwartiermaker-ateliermeester gebiedsgericht werken heb ik samen met Cees Anton de Vries (Origame) en Wim van de Meer (waterschap Vallei en Veluwe) collega’s van het waterschap meegenomen in het gebiedsgericht werken.

Onderwerpen die we bespraken zijn o.a. de regionale gebiedsontwikkelingen Grebbedijk en Hoenwaard, de energietransitie voor de wijk Kerschoten (Apeldoorn) en bijdragen vanuit het waterschap aan de Gelderse Stikstof Maatregelen.