Een handelingsperspectief bij fietspaden en natuur.

Handreiking Fiets en natuur

De adviesraad voor de aanleg van snelfietsroutes in de provincie Utrecht heeft een handreiking Fiets en Natuur opgesteld.

Fietsen en natuur – beide belangrijk in een gezonde leefomgeving. Maar de aanleg van nieuwe of verbreding van bestaande fietspaden kan de kwetsbaarheid van de natuur vergroten. De adviesraad pleit ervoor in een vroeg stadium aandacht te geven aan mogelijke tegenstrijdige belangen en biedt met deze handreiking een handelingsperspectief hoe daar mee om te gaan. In mijn rol als secretaris van de adviesraad heb ik een actieve bijdrage geleverd aan het totstandkomen ervan.

Handreiking Fiets en natuur