Handreiking Advies Fiets en Natuur

De adviesraad voor de aanleg van fietsroutes in de provincie Utrecht heeft een handreiking Fiets en Natuur opgesteld. Fietsen en natuur -beide belangrijk in een gezonde leefomgeving. Maar de aanleg van nieuwe of verbreding van bestaande fietspaden kan de kwetsbaarheid van de natuur vergroten. De adviesraad pleit ervoor om in een vroeg stadium aandacht te besteden aan mogelijk tegenstrijdige belangen ene biedt met deze handreiking een handelingsperspectief hoe daar mee om te gaan. In mijn rol als secretaris van de adviesraad heb ik een actieve bijdrage geleverd aan het totstandkomen ervan.