Bouwen aan vertrouwen: de PCL collegetour

“Er ligt een grote opdracht voor iedereen die politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt om mensen houvast en hoop te bieden in een tijd van grote veranderingen”, aldus de Koning in zijn Troonrede in 2023.

In een collegetour is met bijdragen van Josse de Voogd, Karel Smouter, Eva Rovers, Daan Roovers, Harmen Binnema, Sandra van der Meer en Marcel Boogers heeft de PCL (De Utrechtse provinciale commissie leefomgeving) de vraag over de al dan niet bestaande kloof in de provincie en in Nederland centraal gesteld. Het hieruit voortvloeiende advies ‘Bouwen aan vertrouwen’ aangeboden aan GS van de provincie. Het was een genoegen om als lid van de PCL bij te dragen aan het advies.

Het advies is hier te lezen: Afscheidsboek PCL Bouwen aan vertrouwen