Gespreksleiding Vijfheerenlanden

 

 

 

 

 

Gespreksleider, digitaal en live

Voor de gemeente Vijfheerenlanden trad ik op als gespreksleider, zowel digitaal als live.

Bij de economische visie betreft het zeven avonden met wethouders en burgemeester en partners uit het veld. De opbrengsten van de avonden vormen een belangrijke basis voor de op te stellen economische visie. De eerste vijf avonden konden fysiek plaats hebben, de laatste twee digitaal.

Dezelfde vorm is gekozen voor de visie recratie en toerisme, met het verschil dat hiertoe al een aanzet was gemaakt en deze is getoetst bij partners tijdens een digitale avond.