Gespreksleiding toekomstvisie

In gesprek met de samenleving
Gemeente Utrechtse Heuvelrug is ten behoeve van het opstellen van de omgevingsvisie en toekomstvisie het gesprek gestart met de samenleving.
Bij de eerste bijeenkomst, in Driebergen-Rijssenburg, was ik fysiek gespreksleider. De twee daaropvolgende bijeenkomsten vonden digitaal plaats.
Aan de hand van vragen over “de sociale staat van de gemeente zijn we de avonden gestart. Er ontstond een levendige, ontspannen en zeker ook serieuze sfeer.
Themagewijs is er veel belangrijke informatie opgehaald bij aanwezigen. Waardevolle input voor de omgevings- en toekomstvisie.