Met partners naar een aantrekkelijk werklandschap

1e gebiedsatelier ZO Assen!

Assen werkt samen met belanghebbenden in het gebied aan een gebiedsagenda: een wenkend toekomstperspectief met een uitvoeringsagenda. 13 februari vond het eerste gebiedsatelier plaats. Het was vol, en energierijk. Dit alles samen collega’s van de gemeente Assen (Nick, Roel), BURA (Marco en Marian), APPM (Nana en Jurjen) en natuurlijk Inge (Arcadis). Op naar de volgende bijeenkomsten.
Ik ben kwartiermaker van de gebiedsagenda. Naar verwachting wordt de agenda rond de zomer van 2024 opgeleverd.