Ontwikkelt door

Project- en procesmanagement

Het gebied centraal, waardegedreven en opgavegericht. Niet bevreesd om de lead te nemen en niet beschroomd om te zeggen als ik het niet weet.

Dat is in de kern hoe ik projecten en processen benader. Meer procesgerichte opgaven vragen veelal om vertrouwen en het creëren van een gezamenlijke agenda voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met een gezamenlijke opdracht. Gebiedsgericht vraagt wegblijven van vooringenomen allianties en kijken naar partijen die het resultaat kunnen maken met oog voor een bredere waardecreatie dan alleen de primaire opgave. Niet bang zijn om te dromen om (meer)waarde te kunnen creëren. In onderstaande figuur, gemaakt door Cees Anton de Vries (Origame), staat verbeeld hoe het oplossen van deelproblemen binnen een gebied – hoe aantrekkelijk en nodig ook – op langere termijn niet het resultaat hebben als wanneer er wordt gewerkt aan het gehele gebied. Mijn ambitie is om altijd oog te hebben voor de lange termijn om het geheel te verbeteren.