Toekomstvisie werelderfgoed Schokland

Schokland: Tijdloos Mysterie

Met Land-id en samen met betrokkenen in het gebied hebben we een toekomstvisie met bijbehorende programmering voor Schokland opgesteld: Schokland, Tijdloos Mysterie. Met oog voor de EHS-richtlijnen en de Outstandig Universal Values respecterend keken we naar de mogelijkheden om de identiteit van “het eiland op het droge” te versterken, het regionale ondernemerschap te stimuleren en de financiële positie te verstevigen.

De opgestelde visie: rapport_visie Schokland_gebiedscie HR