Plein13, sinds 2007

Contact

Plein13

Plein13, sinds 2007

1 April 2007 was de oprichtingsdatum van mijn bureau, Plein13.
Sinds de start van het bureau is er veel veranderd in de wereld van gebiedsontwikkeling. Het vak kreeg nieuwe dimensies. Ik heb daarin prachtige projecten en mooie andere opdrachten kunnen doen. Graag bedank ik mijn opdrachtgevers voor de samenwerking die we hebben gehad en hopelijk in de toekomst zullen hebben.

Op deze site vindt u meer over de projecten die ik doe, hoe ik werk, waar ik inspiratie uit haal en, dus, over mezelf.

 

Meer over Plein 13

Waarvoor kun je mij bellen?

Proces- en projectmanagement

Proces- en projectmanagement is de kern van mijn werk. Ooit begonnen als projectleider voor het stimuleren van functiemenging in Utrecht is dat uitgegroeid tot, naast veel andere projecten, procesmanager van de regionale gebiedsontwikkeling Grebbedijk en de herontwikkeling van de locatie Westerwal. Het gebied centraal met oog voor het krachtenveld en het serieus nemen van belangen. Zo beschrijf ik mijn werkwijze bij voorkeur. Een dijkversterking is zo veel meer dan een dijkversterking. Het biedt kansen voor natuur, cultuurhistorie, recreatie, circulariteit en verduurzaming. En de transformatie van een machinefabrieksterrein naar een woonwijk biedt in principe dezelfde mogelijkheden. Het verbinden van ambities om daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzaam en mooi Nederland is wat mij inspireert.

 

 

 

 

 

Coaching, facilitatie, onafhankelijk voorzitter

Het leger van Napoleon, zo wordt het grote aantal coaches in Nederland wel eens genoemd. Dat was tien jaar geleden niet heel anders. Desalniettemin hebben de twee coachopleidingen (“professioneel coach” en “life coach”) mij veel opgeleverd. Sowieso in het dagelijkse werk en ook als 1:1 coach voor mensen die zich afvragen hoe hun carrière verder voort te zetten of een nieuwe richting zoeken in hun leven.

Dit voorjaar heb ik met de opleiding “bouwen aan vitale organisatiesystemen” me verdiept in organisatievraagstukken

Als facilitator van groepsprocessen heb ik veel ervaring opgedaan, o.a. als co-trainer van de interne opleiding binnen DHV. Recent was ik o.a. procesbegeleider van een project fresh up voor een gemeentelijk energietransitieteam, gespreksleider bij publieksavonden voor een toekomstvisie en gespreksleider bij collegegesprekken ten behoeve van een economische visie.

Als het spannend wordt, dan wordt het interessant om als gespreksleider op te treden. De komst van windmolens of zonnevelden, de aanleg van een bedrijventerrein, de aanpassing van de wegenstructuur of de realisatie van een woonbuurt in een cultuur-historisch waardevol gebied. Het zijn enkele voorbeelden waarbij ik als onafhankelijk voorzitter actief was.

Echt luisteren, doorvragen, zorgen serieus nemen en niet bevreesd zijn om ook de bestuurder scherp te bevragen. Dat doe ik ontspannen zonder cabaret. Een belangrijk reden waarom ik regelmatig wordt teruggevraagd is mijn vaardigheid om de balans te houden tussen diepgang en relativering en tussen het toelaten van emoties zonder deze te laten doorslaan.

 

 

 

 

 

Interim management

Ruim tien jaar ervaring als manager, dat breng ik mee. Het begon bij DHV. Als lid van het managementteam gaf ik leiding aan ruim twintig medewerkers, dacht mee over de koers en strategie van de unit en was inhoudelijk verantwoordelijk voor de visietrajecten die begeleid werden en het op poten zetten van opdrachten in het buitenland.

Bij het Nirov had ik MT-lid vervolgens een bescheiden team. Inhoudelijk was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vakgebied ‘gebiedsontwikkeling’ (en later ook ‘water’). We verzorgden trainingen en opleidingen. Het Nirov bevond zich aan de vooravond van een organisatorische verandering, resulterend in deelname aan Platform 31.

Vervolgens werd ik interim directeur bij bureau B+B. Het zittende directieteam had haar afscheid aangekondigd en mijn rol was het overnemen van de dagelijkse leiding en het samenstellen van een nieuw directieteam. B+B had destijds 25 medewerkers.

Bij Rijkswaterstaat was ik bij de Dienst Grote Projecten lid van het directieteam projectmanagement en projectsturing. In eerste instantie teammanager en later afdelingshoofd van vijventwintig projectmanagers die werken aan de grote infrastructurele werken in Nederland. Later werd ik gevraagd de leiding over de teams projectsturing en projectbegeleiding HWBP er bij te nemen, resulterend in totaal 45 medewerkers.